Waarde Propositie Canvas

Published Nov 25, 20
6 min read

Customer Journet

Pocketguide voor executives in transformatie. De pocketguide voor executives in transformatie: Agile FOCUS in besturing, beschrijft hoe directieteams door middel van een agile focus in hun besturing de organisatie wendbaarder kunnen maken (klantreis in kaart brengen). Centraal staat de toepassing van het FOCUS bord die op een praktische manier wordt uitgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan kort cyclisch sturen op lange termijn doelstellingen en worden de strategische doelen geoperationaliseerd door top down en bottom up de doelen in de hele organisatie met elkaar te verbinden.

Maar zijn ook prima toepasbaar in organisaties die dat nog niet doen. Het FOCUS bord zorgt voor visuele ondersteuning, bevordert samenwerking in het directieteam en tussen de teams op de verschillende niveaus in de organisatie - symbolische waarde. Het FOCUS-bord brengt focus aan en is een pragmatische visualisering van de (strategische) thema’s en de daaraan gerelateerde: ■ te bereiken doelen op zowel langere als kortere termijn: de why, ■ initiatieven die lopen om de doelen te bereiken: de how, ■ mijlpalen binnen de initiatieven die de concrete resultaten benoemen: de what.

Door een cascadering van de strategische doelen in de gehele organisatie weten teams hoe zij bijdragen aan de strategie van de organisatie en wordt er op alle niveaus op een kort cyclisch gestuurd om maximaal in te kunnen spelen op veranderingen in het bedrijf en er buiten. Onderwerpen die in het boek behandeld worden zijn bijvoorbeeld: - Wat is Agile - Het Agile Executive Manifesto - De top down versus de bottum up veranderaanpak - De ceremonies rondom het FOCUS bord - Scrum voor executives - Een beschrijving van een praktijk case bij de Rabobank - Agile leiderschap maturity Daarnaast geeft de pocketguide praktische tips, een toolbox met workshops en een voorbeeldcasus om zelf mee te oefenen.

SamenwerkenWaardepropositie Maken

Executives – die hun besturing effectiever willen maken door wendbaar en kort cyclisch op veranderingen in te spelen en hier een praktische toepassing voor zoeken die in de gehele organisatie toepasbaar is. Naast de executive is de pocketguide ook van belang voor: Agile coaches – die managementteams en/of directies ondersteunen in Agile transformaties tot in de boardroom.

Managers- die op zoek zijn naar een manier om hun doelen te koppelen aan de strategische doelen van het bedrijf en met hun eigen team kort cyclisch willen sturen (klantreis in kaart brengen). Iedereen die meer wil weten hoe ze Agile op bestuurlijk niveau kunnen toepassen. Deze pocketguide behandelt het aandachtsgebied van besturing met de principes van Agile en Lean.

Het wordt beschreven door voorbeelden in de toepassing ervan gecombineerd met praktijkervaringen - klantreis in kaart brengen. https://www. managementboek.nl/boek/9789401803878/agile-focus-in-besturing-jeroen-venneman January 9th, 2019 by maurits De uitdagingen voor de CIO worden steeds groter. Mede als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van ICT zoals: internet, mobiele apparaten, sociale media, cloud en analysesoftware wordt ICT leidend bij het vormgeven van de business.

De klant maakt al lang geen onderscheid meer tussen fysieke en digitale business. We mogen deze veranderingen gerust disruptief noemen, hele sectoren worden getroffen; de gevolgen zijn ingrijpend en vormen een existentiële bedreiging voor veel organisaties en bedrijven. Dat geldt voor alle sectoren: de zorg, welzijn, onderwijs, bouw, energie, banken enzovoort (klantreis in kaart brengen).

Voorbeeld Waardepropositie

Dit vraagt om het juiste digitale leiderschap van de CIO. Een succesvolle CIO is een strategisch gesprekspartner en coach van het bestuur en management. De CIO moet als strateeg verbinden, open staan voor innovaties en richting geven aan transformaties (klantreis in kaart brengen). customer journey maken. Digitale dienstverlening vraagt om een transformatie van de ICT-organisatie. Ondertussen moet de steeds ingewikkelder wordende ICT-infrastructuur vlekkeloos draaien en op innovaties zijn voorbereid.

0. In historisch perspectief ontwikkelt ICT zich van een ondersteunende functie, naar een functie die het succes of falen van de organisatie bepaalt. Deze ontwikkeling kent drie fasen. ICT 1. 0: ICT-functie als technisch bolwerk, gericht op de ICT-voorzieningen. ICT 2. 0: ICT-functie als bruggenbouwer tussen business en ICT, gericht op business informatievoorziening.

0: ICT-functie als integraal en strategisch onderdeel van de business, gericht op digitale business innovatie (customer journey voorbeeld). In de wereld van ICT 3. 0 is digitaal werken en communiceren standaard onderdeel van het primaire proces. De klant staat centraal, fysieke en digitale dienstverlening versterken elkaar, er wordt een unieke klantervaring geboden en de producten en diensten innoveren met de wensen van klanten mee.

Veel organisaties zijn momenteel met deze transformatie bezig. De functie van de CIO evolueert mee, van CIO 1. 0, naar CIO 2. 0 en CIO 3. 0. Van een managementrol naar een vanzelfsprekende leiderschapsrol. De opdracht van de CIO 3. 0 in het ICT 3. 0 tijdperk is drieledig: coach voor het senior management; changemanager van de ICT-functie; business-strateeg.

Veel CEO’s en business managers hebben nooit eerder met ICT-innovatie te maken gehad. Business managers geven aan dat ze vinden dat ze persoonlijk te weinig technologische kennis hebben om succesvol in hun werk te zijn. Hier ligt een belangrijke rol voor de CIO 3. 0 weggelegd. CIO’s 3. 0 zullen hun business managers moeten ondersteunen, als digitale coaches, om hun digitale vaardigheden te vergroten.

De CIO 3. 0 moet ervoor zorgen dat de ICT-functie tijdig over passende ICT-capabilities beschikt om nieuwe digitale kansen te kunnen verzilveren en exploiteren. Dit vraagt verandering van de ICT-functie volgens de volgende invalshoeken. Mens en cultuur: de ICT-functie heeft talent nodig dat in staat is om flexibel, snel en kort-cyclisch te werken.

De WaardepropositieWaardepropositie Betekenis

Proces en governance: wendbaarheid aanbrengen in de ICT-functie en in de besturing daarvan is cruciaal om naast het onderhoud van het bestaande landschap ook nieuwe digitale diensten voort te brengen. Daartoe moeten strategische vaardigheden moeten worden ontwikkeld op het gebied van data-analyse, security en risicomanagement, service-integratie en agile werken. De CIO 3.

Customer Journey Maken

Waardepropositie En PositioneringWat Is Een Customer Journey

Bij sommige organisaties is deze rol apart bij een CDO belegd. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het bieden van een superieure digitale klantervaring en het door verdergaande digitalisering realiseren van wendbaarheid, kostenreductie in de huidige organisatie en de gehele waardeketen. De CIO 3. 0 verkent daarnaast actief waar mogelijkheden en kansen liggen voor omzetvergroting, productverbetering en nieuwe businessmodellen in de nieuwe economie.

Meer weten? Lees meer op de site CIO 3. 0 Of bestel meteen het boek "CIO 3. 0, Het verschil maken bij digitale transformatie", 2016, Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg, Van Haren Publishing. January 9th, 2019 by maurits Door: Han van der Pool Er zijn verschillende Agile-methodes in omloop.

Scrum werkt snel, is wendbaar en flexibel. Het is niet meer weg te denken uit de hedendaagse managementwereld. Complexe processen zoals bijvoorbeeld software-ontwikkeling worden door deze methodiek op een flexibele manier benaderd. wat is een customer journey. Het is de meest gebruikte Agile-methode ter wereld en het wordt door een enorme hoeveelheid verschillende bedrijven toegepast.

Scrum helpt met het bewaren van overzicht. Het verhoogt de transparantie en zorgt voor een constante verbeteringsslag. Scrum werkt bij complexe projecten beter dan bijvoorbeeld de PRINCE2-methodiek. Deze zogenaamde ‘waterval methode’ kan de voortgang van projecten vertragen en werkt alleen wanneer het uiteindelijke eindproduct eenduidig van te voren vaststaat (klantreis in kaart brengen). Scrum werkt effectiever bij complexe projecten.

Het Agile Scrum Handboek is een goede en gemakkelijk te begrijpen gids. Het boek is overzichtelijk en geeft een heldere uitleg over hoe een moeilijk product, dat continue aan verandering onderhevig is, kan worden gepland. Het boek behandelt de diverse rollen bij Scrum en het belang van zelfsturing bij een Scrum team.

Navigation

Home

Latest Posts

Omgevingscommunicatie Plan

Published May 20, 22
6 min read

Or Cursus

Published May 01, 22
6 min read