Waarde Propositie Canvas

Published Dec 03, 20
6 min read

Samenwerken Team

Van Haren Publishing kan dit ook bevestigen! February 28th, 2019 by maurits Figuur 1. wat is een customer journey. The ITIL 4 service value system ITIL® has been the leading guidance for IT Service Management in the last three decades, and it has been accepted all over the world by a vast community of practitioners (samenwerken team).

ITIL was initially created in the 1980s by the UK government and is now owned by AXELOS; the current version is ITIL 4 (published February 2019), which updates ITIL v3/2011. ITIL provides a structured approach to one of the most important support domains for modern business: the provision of information technology services for the improvement of business results. samenwerken team.

Waardepropositie Canvas ModelWaardepropositie Opstellen

This supports modern technologies, including DevOps and cloud computing. Its holistic approach not only supports the management of IT services, but now also supports other domains, enabling the integration of IT with the business and with other support domains. The (Figure 1) is a model demonstrating how all the components and activities of an organization work together to facilitate value creation through IT-enabled services.

It provides an operating model for service providers that covers six key activities, applying practices to continually improve the enabled values (symbolische waarde). Figuur 2. The ITIL 4 service value chain The are sets of organizational resources designed for performing work or accomplishing an objective. Activities in the service value chain can be based on established practices.

Waardepropositie

The ITIL guiding principles assure that the organization performs in a consistent, effective and efficient way - samenwerken team. is the means by which an organization is directed and controlled. The organization’s governance is based on a consistent set of guiding principles. Governance enables the organization to ensure that its operations are always aligned with its strategy.

The holistic approach of ITIL 4 covers all four dimensions required for any service organization that aims to deliver services in a systematic way (Figure 2). Figuur 3. The four ITIL 4 dimensions of IT service management ITIL 4 has updated the processes, activities and functions of ITIL v3, and transformed them into a set of: 14 general management practices 17 service management practices 3 technical management practices All practices support the six activities in the ITIL service value chain (Figure 2), in a flexible way.

Waardepropositie BetekenisWaardepropositie Voorbeeld

The relation between value and demand also illustrates a feed-back loop. The service value chain activities use combinations of ITIL practices to convert their inputs to outputs, contributing to the value creation. They may draw upon internal or external resources, processes, skills or competencies from any combination of practices (samenwerken team). IT service providers, IT consumers, and IT professionals in a wide range of roles.

Dit betekent dat het een methodologie is die softwareontwikkeling (Dev) combineert met IT-operations (Ops) ofwel het dagelijks beheer. Als we de formulering en de spelling beschouwen is dit natuurlijk correct. Niemand zal beweren dat de eerste drie letters van elk van de twee woorden werden gebruikt om de term te creëren: Helaas is dat niet genoeg om uit te leggen wat DevOps werkelijk is en hoe je het meeste er uit kunt halen.

Samenwerken Binnen Een Team

Ik zal de drie meningen over DevOps uitleggen die ik ben tegengekomen. Laten we even nadenken over Agile. Het is een bekend feit dat Agile software ontwikkelingsmethodieken gericht zijn op het oplossen van belangrijke en moeilijke kwesties die gepaard gaan met communicatie, interactie en contractuele overeenkomsten tussen twee partijen (de klant van softwareontwikkeling en de softwareontwikkelaars).

In dit geval kunnen de klant en de ontwikkelaar dan gezamenlijk bespreken wat nodig is, vervolgens een formeel contract opstellen met een vaste prijs en bijbehorende specificaties. Dit kan in de vorm van een overeenkomst tussen commerciële entiteiten zijn of via een projectopdracht voor een interne IT-provider. Vervolgens kan de ontwikkelaar het werk uitvoeren; meestal binnen enkele maanden terwijl de klant op de resultaten wacht.

Ten slotte zal de ontwikkelaar een oplossing voor de klant presenteren, wat minimale feedback krijgen, een paar kleine dingen oplossen en de betaling krijgen die ze verdienen. Dit is een al oud bekend principe van projectmanagement voor softwareontwikkeling. Deze weg is ons bekend, het is iets dat ons is geleerd en dat min of meer onder de knie is in termen van weten hoe projecten moeten worden gemanaged. web link.

In een moderne wereld weet de klant vaak heel weinig over het eindproduct dat hij of zij wil hebben. We weten vrijwel zeker dat de vereisten tussentijds in het project zullen veranderen, en dat dit verschillende keren zal gebeuren met een behoorlijk aantal grote wijzigingen. Bovendien zijn deze wijzigingen erg afhankelijk van de feedback van het gebruik van het softwareproduct.

Samenwerking Team Verbeteren

Hoe meer we ontwikkelen, hoe meer feedback we krijgen en hoe meer wijzigingen er nodig zijn voor het product dat wordt ontwikkeld. waardepropositie betekenis. Het is niet meer mogelijk om met een vast contract te werken, anders krijgt de ontwikkelaar nooit betaald voor zijn of haar inspanningen. Er is een muur opgetrokken tussen de klant en de ontwikkelaar.

De oplossing hiervoor is Agile softwareontwikkeling. Met deze aanpak werkt de ontwikkelaar in kleine stappen, increments genaamd en levert een deel van de oplossing aan de klant om daar waardevolle feedback over te krijgen en verwerkt dit in de verdere ontwikkeling volgens de nieuwe vereisten en ideeën. De meeste teams noemen deze stappen waarin een deelproduct ontwikkeld wordt "Sprints".

Canvas WaardepropositieWaardepropositie Betekenis

Aan het eind van bijvoorbeeld elke tweede week houdt het hele team een "Sprint retrospective" waarbij het team de werkwijze evalueert en zoekt naar mogelijkheden om dit verder te verbeteren. Zo werkt het in Scrum en dit is helemaal geen slecht idee, maar Scrum is niet de enige Agile methode.

Customer Journey MapBetekenis Waardepropositie

Enkele jaren geleden werkte Operations vrij langzaam, met veel handwerk via procedures. Tegenwoordig hebben we Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), pijplijnen, clouds, containers en andere moderne modewoorden om de levering van werkende software aan de eindgebruikers te versnellen. Bij de meeste conferenties en evenementen over Agile kom je deze simplistische en handige kijk op het onderwerp tegen: Het is geen wonder dat deze mening weinig waarde toevoegt, omdat veel Agile-teams worstelen met tijdige softwarelevering en enorme downtijd terwijl ze wijzigingen aanbrengen in een productieomgeving.

The Customer Journey

Het probleem ligt tussen Development en Operations. Onze Devs en onze Ops hebben tegenovergestelde doelen, wat betekent dat het bijna onmogelijk voor hen is om samen te werken als één entiteit en één team. Moderne ontwikkelaars willen snel software leveren en deze met elke Sprint (in geval van Scrum) of zelfs constant, elke dag of meerdere keren per dag (in geval van Kanban) vrijgeven voor productie.

Ze hebben meestal enkele KPI's om dat te weerspiegelen: meer wijzigingen zijn beter, het constante tempo van wijzigingen aanhouden, vaak nieuwe versies leveren en feedback snel verwerken. Operations-mensen hebben daarentegen alles te maken met stabiliteit. Onze IT-infrastructuur is kwetsbaar; we hebben de neiging om het niet zo vaak aan te passen.

Elke release geeft enorme pijn, we weten uit ervaring dat er van alles fout kan gaan en dat dit blijft gebeuren. Dus Ops gaat veel tijd en moeite besteden om de release in productie te brengen en te laten werken. De gebruikelijke KPI's voor Operations, inclusief zaken als uptime, MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Repair) en dergelijke, helpen om het plaatje compleet te maken.

More from Customer journey

Navigation

Home

Latest Posts

Omgevingscommunicatie Plan

Published May 20, 22
6 min read

Or Cursus

Published May 01, 22
6 min read